ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

หญิง 33 คน ชาย 7 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 325

ครูที่ปรึกษา : น.ส.วราภรณ์ จรรยา, นายธีรศักดิ์ สีหากุล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30028 ด.ช. พีรพัฒน์ มูลพานิช MasterPhiraphat  Moonpanich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30190 ด.ช. ชินภัทร ศรีสมศักดิ์ MasterChinnaphat  Srisomsak
3 ปกติ 30191 ด.ช. ชินวุฒิ ชิณราช Masterchinnawut  chinnarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30197 ด.ช. พันกร ปักกาเวสา MasterPankorn  Phakkawesa
5 ปกติ 30228 ด.ช. ปธิกร มูลจันทา MasterPathigorn  Muljanta
6 ปกติ 30229 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ สีสวรรค์ MasterPongsawat  Seesawan
7 ปกติ 30235 ด.ช. ศุภณัฐ อุปภักดี MasterSuphanat  Upaphakdee
8 ปกติ 29888 ด.ญ. ใจดี ไชยศิริมงคล Miss.Jaidee  Chaisirimongkol
9 ปกติ 29894 ด.ญ. ปัญญาพร ปุริทำเม Miss.Panyaporn  Purithamme
10 ปกติ 29903 ด.ญ. อัจฉรา สุวรรณวงศ์ Miss.Atchara  suwannawong
11 ปกติ 30010 ด.ญ. นุชศรา ชะนะศรี Miss.Nussara  Chanasri
12 ปกติ 30022 ด.ญ. อภิญญา โพธิราช Miss.Apinya  Phothirach
13 ปกติ 30037 ด.ญ. กัญญพัชร แก้วอาจ Miss.Kanyaphat  Kaewart
14 ปกติ 30040 ด.ญ. ชนิดา คำภา Miss.Chanida  Kampa
15 ปกติ 30074 ด.ญ. ขวัญเนตร นานหล้า Miss.Kwannet  Nanla
16 ปกติ 30085 ด.ญ. ทิพวรรณ์ กะตะศิลา Miss.Thippawan  Katasila
17 ปกติ 30089 ด.ญ. น้ำมนต์ แซ่เตียว Miss.Nammon  Saeteaw
18 ปกติ 30092 ด.ญ. พิชชาภา สุนนทราช Miss.Pitchapa  Sunontarach
19 ปกติ 30093 ด.ญ. พิมพ์พิมล ปะนามโก Miss.Phimpimol  Panamko
20 ปกติ 30121 ด.ญ. กฤตธีรา มาลาหอม Miss.Kritthira  Malahom
21 ปกติ 30135 ด.ญ. วิภาดา ภาเจริญสุข Miss.Wiphada  Phacharoensuk
22 ปกติ 30136 ด.ญ. ศรัณยา สง่าศรี Miss.Saranya  Sangasri
23 ปกติ 30161 ด.ญ. กวินตรา พยังเฆ Miss.Kawintra  Phayangkhe
24 ปกติ 30162 ด.ญ. กัญญาพัชร พัฒนนิติศักดิ์ Miss.Kanyaphat  Pattananitisak
25 ปกติ 30164 ด.ญ. จุฑามณี ไชยศรี Miss.Juthamanee  Chaiyasri
26 ปกติ 30171 ด.ญ. บัณฑิตา ดีเลิศรัมย์ Miss.Banthita  Deelertram
27 ปกติ 30175 ด.ญ. ภัทรธิดา เพชรสุข Miss.Phattarathida  Phetsook
28 ปกติ 30176 ด.ญ. วรัญญา อุ่นคำ Miss.Waranya  Aunkham
29 ปกติ 30183 ด.ญ. อินทิรา ไชยศรี Miss.Intira  Chaisri
30 ปกติ 30205 ด.ญ. กัลย์สุดา พรมมิตร Miss.Kansuda  Prommit
31 ปกติ 30214 ด.ญ. ปุณิกา ตรีมงคล Miss.Punika  Trimongkhon
32 ปกติ 30216 ด.ญ. มาเลน่า ภรณ์ชนก ลิกเล็กคาซอย Miss.Malena Pornchnok  Litlekalsoey
33 ปกติ 30220 ด.ญ. ศิรินภา ดวงแก้ว Mr.Sirinapa  Duangkaew
34 ปกติ 30222 ด.ญ. สุธิดา ยะพลหา Miss.Suthida  Yaphonha
35 ปกติ 30236 ด.ญ. กชกร พลภูเมือง Miss.Kotchakorn  Ponpumuang
36 ปกติ 30237 ด.ญ. กนกพรรณ เจนกิจพิทักษ์ Miss.Kanokphun  Jenkijpitak
37 ปกติ 30241 ด.ญ. ขวัญข้าว ยอดเพ็ชร Miss.Kwankao  Yodphet
38 ปกติ 30248 ด.ญ. ธัญนิชชา รอดเรือง Miss.Thannitcha  Rodruang
39 ปกติ 30259 ด.ญ. ศิริภัทร์ชญา สกุณี Miss.Siriphatchaya  Sakuni
40 ปกติ 30495 ด.ญ. สุปรียภา วิลาชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***