ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

หญิง 33 คน ชาย 7 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 325

ครูที่ปรึกษา : น.ส.วราภรณ์ จรรยา, นายธีรศักดิ์ สีหากุล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30028 ด.ช. พีรพัฒน์ มูลพานิช MasterPhiraphat  Moonpanich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30190 ด.ช. ชินภัทร ศรีสมศักดิ์ MasterChinnaphat  Srisomsak
3 ปกติ 30191 ด.ช. ชินวุฒิ ชิณราช Masterchinnawut  chinnarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30197 ด.ช. พันกร ปักกาเวสา MasterPankorn  Phakkawesa
5 ปกติ 30228 ด.ช. ปธิกร มูลจันทา MasterPathigorn  Muljanta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30229 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ สีสวรรค์ MasterPongsawat  Seesawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30235 ด.ช. ศุภณัฐ อุปภักดี MasterSuphanat  Upaphakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29888 ด.ญ. ใจดี ไชยศิริมงคล Miss.Jaidee  Chaisirimongkol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29894 ด.ญ. ปัญญาพร ปุริทำเม Miss.Panyaporn  Purithamme
10 ปกติ 29903 ด.ญ. อัจฉรา สุวรรณวงศ์ Miss.Atchara  suwannawong
11 ปกติ 30010 ด.ญ. นุชศรา ชะนะศรี Miss.Nussara  Chanasri
12 ปกติ 30022 ด.ญ. อภิญญา โพธิราช Miss.Apinya  Phothirach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30037 ด.ญ. กัญญพัชร แก้วอาจ Miss.Kanyaphat  Kaewart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30040 ด.ญ. ชนิดา คำภา Miss.Chanida  Kampa
15 ปกติ 30074 ด.ญ. ขวัญเนตร นานหล้า Miss.Kwannet  Nanla
16 ปกติ 30085 ด.ญ. ทิพวรรณ์ กะตะศิลา Miss.Thippawan  Katasila
17 ปกติ 30089 ด.ญ. น้ำมนต์ แซ่เตียว Miss.Nammon  Saeteaw
18 ปกติ 30092 ด.ญ. พิชชาภา สุนนทราช Miss.Pitchapa  Sunontarach
19 ปกติ 30093 ด.ญ. พิมพ์พิมล ปะนามโก Miss.Phimpimol  Panamko
20 ปกติ 30121 ด.ญ. กฤตธีรา มาลาหอม Miss.Kritthira  Malahom
21 ปกติ 30135 ด.ญ. วิภาดา ภาเจริญสุข Miss.Wiphada  Phacharoensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30136 ด.ญ. ศรัณยา สง่าศรี Miss.Saranya  Sangasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30161 ด.ญ. กวินตรา พยังเฆ Miss.Kawintra  Phayangkhe *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30162 ด.ญ. กัญญาพัชร พัฒนนิติศักดิ์ Miss.Kanyaphat  Pattananitisak
25 ปกติ 30164 ด.ญ. จุฑามณี ไชยศรี Miss.Juthamanee  Chaiyasri
26 ปกติ 30171 ด.ญ. บัณฑิตา ดีเลิศรัมย์ Miss.Banthita  Deelertram
27 ปกติ 30175 ด.ญ. ภัทรธิดา เพชรสุข Miss.Phattarathida  Phetsook
28 ปกติ 30176 ด.ญ. วรัญญา อุ่นคำ Miss.Waranya  Aunkham
29 ปกติ 30183 ด.ญ. อินทิรา ไชยศรี Miss.Intira  Chaisri
30 ปกติ 30205 ด.ญ. กัลย์สุดา พรมมิตร Miss.Kansuda  Prommit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30214 ด.ญ. ปุณิกา ตรีมงคล Miss.Punika  Trimongkhon
32 ปกติ 30216 ด.ญ. มาเลน่า ภรณ์ชนก ลิกเล็กคาซอย Miss.Malena Pornchnok  Litlekalsoey *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30220 ด.ญ. ศิรินภา ดวงแก้ว Mr.Sirinapa  Duangkaew
34 ปกติ 30222 ด.ญ. สุธิดา ยะพลหา Miss.Suthida  Yaphonha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30236 ด.ญ. กชกร พลภูเมือง Miss.Kotchakorn  Ponpumuang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30237 ด.ญ. กนกพรรณ เจนกิจพิทักษ์ Miss.Kanokphun  Jenkijpitak
37 ปกติ 30241 ด.ญ. ขวัญข้าว ยอดเพ็ชร Miss.Kwankao  Yodphet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30248 ด.ญ. ธัญนิชชา รอดเรือง Miss.Thannitcha  Rodruang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30259 ด.ญ. ศิริภัทร์ชญา สกุณี Miss.Siriphatchaya  Sakuni *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30495 ด.ญ. สุปรียภา วิลาชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***