ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

หญิง 28 คน ชาย 11 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 312

ครูที่ปรึกษา : นายชนะวงศ์ มุ่งชู, นางปวีณา ชมเกษม


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30184 ด.ช. กรวิชญ์ เดือนแจ้งรัมย์ MasterKorrawit  Dauenjaengram
2 ปกติ 30189 ด.ช. ชิติพัทธ์ ปฏินังเต MasterChitipat  Patinangta
3 ปกติ 30194 ด.ช. ทศพร ทุมลี MasterTossaporn  Thumlee
4 ปกติ 30224 ด.ช. เจษฎา กายงาม MasterJetsada  Kayngam
5 ปกติ 30225 ด.ช. ณัฐธวัช พันธุ์หนองหว้า MasterNattawach  Phannongwa
6 ปกติ 30226 ด.ช. ธีรเทพ ชินแก้ว MasterTheeratep  Chinkaew
7 ปกติ 30230 ด.ช. พชรดนัย งอยปัดพันธ์ MasterPhacharadanai  Ngoipadphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30231 ด.ช. ลัทพล ข่าขันมะลี MasterLattphon  Khakanmalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30232 ด.ช. วรรธนะ ปิยะวงศ์ MasterWatthana  Piyawong
10 ปกติ 30233 ด.ช. วีรภาพ จันทคราม MasterWeeraphap  Jantakram
11 ปกติ 30234 ด.ช. วุฒิกรัย รอบรู้ MasterWuttigrai  Robru
12 ปกติ 30134 ด.ญ. รัตนากร นวลนา Miss.Rattanakorn  Nualna
13 ปกติ 30160 ด.ญ. กรวิภา สีมาทอง Miss.Kornwipha  Seemathong
14 ปกติ 30167 ด.ญ. ณัฐนันท์ พันนาสี Miss.Nattanan  Phannasee
15 ปกติ 30173 ด.ญ. ผกายมาศ ศรีสุแล Miss.Phakaimat  Sisulae
16 ปกติ 30174 ด.ญ. พิมพ์ชนก ดวงตา Miss.Pimchanok  Duangta
17 ปกติ 30203 ด.ญ. กชพร กองไธสง Miss.Khotchaporn  Kongthaisong
18 ปกติ 30219 ด.ญ. วรรณิดา แสนบรรดิษฐ Miss.Wannida  Saenbandit
19 ปกติ 30238 ด.ญ. กวินธิดา ประจวบบุญ MasterKawinthida  Prajuabbun
20 ปกติ 30239 ด.ญ. กัญญาปภัสร์ ปาทุม Miss.Kanyapaphat  Pathum
21 ปกติ 30240 ด.ญ. กีรติ สมกิจ Miss.Keerati  Somkij
22 ปกติ 30242 ด.ญ. ขวัญชนก ทัพแสง Miss.Kaunchanok  Tabsang
23 ปกติ 30243 ด.ญ. จิดาภา หอมมาลัย Miss.Jidapha  Hommalai
24 ปกติ 30244 ด.ญ. จิรัชยา กัตโร Miss.Jiratchaya  Kataro
25 ปกติ 30245 ด.ญ. ชลนิชา บุปผาถา Miss.Chonnicha  Buppata
26 ปกติ 30246 ด.ญ. ช่อลัดดา ปันโสม Miss.Cholatd  Pansom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30247 ด.ญ. ธมนพัชร์ ชัยศิริอภิรติกุล Miss.Thamonpat  Chaisiriapiratikul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30250 ด.ญ. ปัทมพร หอมกลิ่น Miss.Pattamaporn  Homklin
29 ปกติ 30251 ด.ญ. พรทิพย์ ดอกดาวเรือง Miss.porntip  dokdaoraung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30252 ด.ญ. พสุธร รุดโถ Miss.Pasuthorn  Rudtho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30253 ด.ญ. พิชญา ปิยะวงษ์ Miss.Pitchaya  Piyawong
32 ปกติ 30254 ด.ญ. ภรณ์ชนก สมไธสง Miss.Pornchanok  Somtaisong
33 ปกติ 30255 ด.ญ. ภูริชญา ภูมิภาค Miss.Phurichaya  Phumphak
34 ปกติ 30256 ด.ญ. มีนา ศรีคำ Miss.Meena  Srikham
35 ปกติ 30257 ด.ญ. ลลิตา เกียมไธสง Miss.Lalita  Kiamthaisong
36 ย้าย 30258 ด.ญ. ศรินทิพย์ ทองจันทร์ Miss.Sarintip  Thongjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30260 ด.ญ. ศุภิสรา ตะโหนด Miss.supisara  tanod
38 ปกติ 30261 ด.ญ. สาริศา ชัยประสิทธิกุล Miss.Sarisa  Chaiprasitthikhul
39 ปกติ 30262 ด.ญ. อธิติยา ปุริทาสัง Miss.Athitiya  Pooritasang
40 ปกติ 30263 ด.ญ. อรปภา กุลธนาศิริกุล Miss.Onpapha  Kulthanasirikul