ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

หญิง 19 คน ชาย 19 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30662 ด.ช. โชคชัย บุรีรัตน์ MasterChokchai  Burirat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30671 ด.ช. ภูริณัฐ เหลามี MasterPhurinat  Laomee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30699 ด.ช. ชินวัตร กาขาว MasterChinnawat  Kakao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30707 ด.ช. ปวีณ์กร เหง่าโพธิ์ศรี MasterPaweekorn  Ngaophosri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30736 ด.ช. ชีรณัฐ สว่างผุย MasterCneeranat  Sawanqpni *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30745 ด.ช. โยธิน เคียนพรมราช MasterYotin  Kianpromrach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30774 ด.ช. ณัฐชนน สุทธิประภา MasterNatchanon  Suttiprapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30783 ด.ช. ภูวดล วงษ์นอก MasterPhuwadol  Wongnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30811 ด.ช. ชัยนันท์ ชัยอินทร์ศูนย์ MasterChaiyanan  Chaiainsun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30819 ด.ช. ภาคิน รำมะนา MasterPakin  Rammana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30851 ด.ช. ธนพัฒน์ ทับละ MasterThanaphat  Thapla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30859 ด.ช. สุรกานต์ บุญประกอบ MasterSurakan  Boonprakob *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30890 ด.ช. ณัฏฐพัฒณ์ กลับสุข MasterNattaphat  Klabsook *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30924 ด.ช. กวินภพ หงษา MasterKawinphop  Hongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30937 ด.ช. อนุชา แว่นจันลา MasterAnucha  Waenjanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30972 ด.ช. นราวิชณ์ พลมีศักดิ์ MasterNarawich  Pholmeesak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31004 ด.ช. กรวิชญ์ นางสีคุณ MasterKorawit  ์Nangseekhun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31018 ด.ช. วิชษุวัต ดวงศรี MasterWichsuwat  Duangsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31935 ด.ช. กิตติพงศ์ อินทร์นุช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30679 ด.ญ. กุลธิดา คำอินทร์ MissKulthida  Khamin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30687 ด.ญ. นุตประวีณ์ โพธิ์เงิน MissNutprawee  Janprasit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30695 ด.ญ. สริดา มาระดี Miss.Sarida  Maradee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30722 ด.ญ. พัชราภรณ์ ภาเจริญสุข Miss.Phatcharaphon  Phajareonsuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30731 ด.ญ. สุวนันท์ คงหา Miss.Suwanan  Kongha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 30752 ด.ญ. กนกวรรณ บุญตาแสง MissKanokwan  Buntasaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30758 ด.ญ. ณัชชา ปินะเก Miss.Natcha  Pinake *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30769 ด.ญ. ศศิประภา ศรีสุวรรณ์ MasterSasiprapa  Srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30795 ด.ญ. นิภาพร จันทะศรี MissNipapron  Jantasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30803 ด.ญ. สุขคิชา จำปาสี MissSukkicha  Jumpasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30807 น.ส. อัจฉรา อาจศรี MissAtchara  Atsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30829 ด.ญ. คีตภัทร นามวิชัย Miss.Khitaphat  Namwichai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30839 ด.ญ. วรา ประวันโน MissWara  Prawanno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30867 ด.ญ. ชญาภา บุญไชย MissChayapa  Bunchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30875 ด.ญ. ธนภรณ์ วิทักษบุตร MissThanaphon  Withaksabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30899 ด.ญ. กมลพรรณ อินทนนท์ MissKamonphan  Intanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30912 ด.ญ. เปรมยุดา โนนุต Miss.Plemyuda  Nonut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30943 ด.ญ. จันทนิภา เคหะฐาน Miss.Jantanipa  Kehathan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30985 ด.ญ. ชาลินี ใหญ่ผา MissChalinee  Yaipha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31053 ด.ญ. กานต์ทิตา ปัตตังเว Miss.Kantita  Pattangwe *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 31207 ด.ญ. นิภาพร รำพึงนิตย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***