ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

หญิง 19 คน ชาย 20 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30666 ด.ช. ผดุงเดช น้อยสิงห์ MasterPadungdech  Noising *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30674 ด.ช. สิทธิกรณ์ สงศิริ MasterSitthikorn  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30702 ด.ช. ณัฐชนน ผจวบบุญ MasterNatchanon  Pajuabboon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30710 ด.ช. วิศวะ พนมรัมย์ MasterMaster  Witsawa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30739 ด.ช. ธนาวินท์ จามจุรีย์ MasterTanawin  Jamjuree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30749 ด.ช. ศักดา ชำนิจ MasterSakda  Chamnij *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30777 ด.ช. นธี มาตาเบ้า MasterNathi  Matabao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30786 ด.ช. เลิศพิสิฐ โพธิ์สาราช MasterLoesphisit  Phosarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30814 ด.ช. ปกรณ์ คุณารักษ์ MasterPakorn  Khunarak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30822 ด.ช. วรากร รวมฤทธิ์ MasterWarakorn  Ruamrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30854 ด.ช. ปรเมษฐ์ การะวิโก MasterPoramet  Karawik0 *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 30855 ด.ช. ลัทธชัย โพธิ์แสงดา MasterLatthachai  Phosaengda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30862 ด.ช. อานัตพล สูงนอก MasterArnattaphol  Songnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30893 ด.ช. ปภาวิน ศรีสุขนันท์ MasterPaphawin  Srisooknan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30928 ด.ช. ธีรภัทร สุวรรณ์ MasterTeeraphat  Suwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30966 ด.ช. ณัฐวุติ ปอศิริ MasterNatthawut  Posiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30975 ด.ช. ยิ่งยศ สงศิริ MasterYingyot  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31008 ด.ช. ธนโชติ กองแก้ม MasterThanachot  Kongkaem *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31047 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อันทรินทร์ MasterChisnuphogt   Auntarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31925 ด.ช. อดุลวิทย์ จันวงษา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31926 ด.ช. นภพลภูมิ สกุลอนันตะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30682 ด.ญ. ณัฐกานต์ แก้วเสนา Mr.ืnattakan  kaewsena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30690 ด.ญ. ภัทรวดี พิมพ์ศักดิ์ Miss.parattatawadee  phimsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30751 ด.ญ. กนกพร สอนบุญชู MissKanokpron  Sonboonchu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30762 ด.ญ. พลอยรัตน์ ลีหล้าน้อย Miss.Ploirat  Leelanoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30789 ด.ญ. กัลยากรณ์ กาลัยมะเณย์ MissKunlayakorn   Kalaimane *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30798 ด.ญ. ปัทมพร เกษกุล MissPattamamapron  Ketkul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30806 ด.ญ. อริสรา สุวรรณี MissArisara  Swannee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30832 ด.ญ. ตรียวดี บุราณรมย์ MissTreeyawadee  Buranrom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30844 ด.ญ. อริญชยา ปัตตังถาโต MissArinchaya  Pattangthato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30870 ด.ญ. ณัฎฐนิฐ นะราช Miss.Nattanid  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 30874 ด.ญ. ธนพร จันทจร MissThanapron  Jantaorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30879 ด.ญ. มนต์นภา ศรีโพทา Miss.Mon  napa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30904 ด.ญ. จิรณา นันทะสี Miss.Jirana  Nantasee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30916 ด.ญ. พิชามญช์ นพประดับ Miss.Pichamon   Noppradab *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30952 ด.ญ. พัชรพร รัตนศรี Miss.Phatcharaphon  Rattanasi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31024 ด.ญ. จิตตราพร อุสาใจ Miss.Jittraporn  Usajai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31100 ด.ญ. ขวัญจิรา เทียกมูล Miss.Kwanjira  Thiakmul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31918 ด.ญ. ภัทรา จันทร์สุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31919 ด.ญ. พิชญา คำพระ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31930 ด.ญ. โศภิตปภา พุทธิเสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***