ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13

หญิง 17 คน ชาย 18 คน รวม 35 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31124 ด.ช. กฤตนัน สิริภาณุภาส MasterKrittanan  Siriphanuphas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31125 ด.ช. กวินภพ อินทริง MasterKawinphob  Intaring *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31126 ด.ช. กิตติเดช อ่อนกูล MasterKittidech  Onkul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31127 ด.ช. เกศฎา ศรีเลิศ MasterKetsada  Seeloed *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31128 ด.ช. เจษฎา เกี้ยงแสนเมือง MasterJetsada  Kiangsaenmaueng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31129 ด.ช. ชัชชัย ดรรักษา MasterChatchai  Donraksa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31130 ด.ช. ชัยนันท์ มณีวรรณ์ MasterChaiyanan  Maneewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31131 ด.ช. ชิณณวรรธน์ บัวลอย MasterCHINNAWAT  BUALOI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31132 ด.ช. ณัฐกร ยุ่งทอง MasterNatthakorn  Yungtong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31133 ด.ช. ธนดล ศรีอ่อนหล้า MasterThanadol  Srionlar *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31134 ด.ช. นพเมศฐ์ ตันติอมรรัตน์ MasterNoppamet  Tantiamonrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31135 ด.ช. ปุณณพัฒน์ สีมายา MasterPhunnaput  Seemaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31136 ด.ช. ภาณุพงศ์ ปาละโค MasterPhanuphong  Palakho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31137 ด.ช. ภูวิศ พุทไธสง MasterPhuvit  Putthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31138 ด.ช. ยศสรัล วัดวงค์ษา MasterYotsarul  Wadwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31139 ด.ช. รวิภาส ศิริ MasterRawiphas  Siri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31140 ด.ช. สวัชกร เอี่ยมพิจิตร MasterSawatchakorn  Aiempijit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31141 ด.ช. อิศรา เสพสุข MasterIsara  Sapesuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31142 ด.ญ. กรรณิการ์ จันสิงโท Miss.Karnnika  Jansingtho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31143 ด.ญ. กัญญาณัฐ จำเดิม Miss.Kanyanat   Jamberm *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31144 ด.ญ. จิระนันทน์ พูนวิเชียร Miss.Jiranun  Poonvichien *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31145 ด.ญ. ฐิติวรดา ห่านคำวงษ์ Miss.Thitiworada  Hankhamwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31146 ด.ญ. ณัฐณิชา แสนสุข Miss.Natnicha  Saensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31147 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรีโคตร Miss.Nichaphat  Srikhot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31148 ด.ญ. ดาปนีย์ ดงดินอ่อน Miss.Dapanee  Dongdin-on *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31149 ด.ญ. ธมนวรรณ สถิตสราญรมย์ Miss.Thamonwan  Sathitsaranrom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31150 ด.ญ. ปรียาภัทร พิริยะวิไล Miss.Preeyaphat  Piriyawilai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31151 ด.ญ. ปิยากร ลี้ศิริจรรยากุล Miss.Piyakorn  Leesirijunyakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31152 ด.ญ. ปุณญาภรณ์ กิจสวน Miss.Phunyaphon  Kijsuan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31154 ด.ญ. พิชามญธุ์ ทุมลา Miss.Pichamon  Thumla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31155 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ชัยชนะวงศ์ Miss.Pittayaphon  Chaichanawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31156 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ยอดสนิท Miss.Pimkwan  Yodsanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31157 ด.ญ. พิมพ์นารา สิรปัญญานันท์ Miss.Phimnara  Sirapanyanun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31158 ด.ญ. วณิดา คีรีผา Miss.Wanida  Keereepha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31159 ด.ญ. อภิลาวัณย์ จันทแก้ว Miss.Aphilawan  Chanthakaeo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***