ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

หญิง 32 คน ชาย 8 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27774 นาย จตุรภัทร กลิ่มหอม Mr.JATURAPAT  KINHOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27778 นาย ณัฐวัฒน์ อัปมาเทา Mr.Nattawat  Apamatao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27788 นาย วุฒินันต์ นะราช Mr.Wutthinan  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27819 นาย ภูเบศวร์ พานา Mr.Phubas  Pana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27820 นาย รัชพล มาลัย Mr.Ratchapon  Malai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28215 นาย กิตติศักดิ์ ปัญญา Mr.Kittisak  Panya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28224 นาย วงศธร คำดำ Mr.Wongsathorn  Khamdam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30409 นาย ชุติพนธ์ เดชรัมย์ Mr.Chutipon  Dechram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 27790 น.ส. กชกร นะราวงษ์ Miss.KOCHAKORN  NARAWONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 27793 น.ส. กาญจนา พันศรีภูมิ Miss.Kanjana  Pansriphum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 27800 น.ส. พิมพาทอง พิมเสน Miss.Pimpathong  Pimsen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 27801 น.ส. ฟ้าใส แสนดี Miss.Fasai  Saendi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27807 น.ส. ศิริรัฐ ข่าขันมณี Miss.Sirirat  KhaKhanmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27808 น.ส. สาริณี ทุมโนน้อย Miss.SARINI  THUMNONOI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27813 น.ส. อิสริยาภรณ์ ขันชมภู Miss.AIsariyaporn  kanchumphoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27833 น.ส. นันทิยา อะนนท์ Miss.NANTIYA  ANON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27834 น.ส. นุตประวีณ์ บุราณรมย์ Miss.Nutprawee  Buranrom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27837 น.ส. ปิยะธิดา คำพระ Miss.Piyathida  Khampra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27839 น.ส. พลอยปภัส สามสี Miss.Ploypapat  Samsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27842 น.ส. ภัทรสุดา กะตะศิลา Miss.phattarasuda  katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27844 น.ส. รัชตากร สีละออง Miss.Ratchtakorn  Seelaong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27846 น.ส. วรรณวิภา กาสาน Miss.Wanwipa  Kasan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27848 น.ส. ศรัญญา ตรีวิเศษ Miss.Saranya  Treewiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27851 น.ส. สิริยากร สุขจิตต์ Miss.SIRIYAKORN  SUKJIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27880 น.ส. ฌมินดา ยางคำ Miss.chaminda  yangkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 27884 น.ส. ลลิดา ดีมาก Miss.LALIDA  DEEMAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 27892 น.ส. อัญญาณี สุขกรมใส Miss.ANYANEE  SUKKROMSAI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27921 น.ส. ปนัดดา มีมาก Miss.panatda  mimak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 27949 น.ส. กัญญาณัฐ ดวงเงิน Miss.Kanyanat  Duangngoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27970 น.ส. อชิรญาณ์ อันทานัง Miss.ACHIRAYA  ANTANANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 27998 น.ส. ชญาภา พงษ์หนองพอก Miss.CHAYAPA  PHONGNONGPOG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28233 น.ส. กชกร สมนึก Miss.Kotchakorn  Somnuek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28234 น.ส. เกศกนก จันทคราม Miss.Ketkanok  Chanthakram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 28383 น.ส. อารียา บุตรพรหม Miss.ARREEYA  BUTPHROM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29042 น.ส. สรีรัน ปะนิทานะโต Miss.sariran  panitanato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30436 น.ส. ศิรมณี เจียไธสง Miss.Siramanee  Chiathaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30440 น.ส. ขวัญสิริวรรณ ปักษา Miss.Kwansiriwan  Paksa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30441 น.ส. จีรานันท์ ปัญญาดี Miss.Jeeranan  Phanyadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30443 น.ส. ธิดารัตน์ สุปินชมภู Miss.Thidarat  Supinchomphu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30491 น.ส. บารมี กุดหินนอก Miss.Baramee   Koodhinnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***