ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หญิง 15 คน ชาย 16 คน รวม 31 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29787 ด.ช. จักริน ทองมีค่า MasterChackarin  Thongmikha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29788 ด.ช. จิรายุ คุณโน MasterJirayu  Khunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29793 ด.ช. ติยะการ จตุเทน Mr.Tiyakan  Jatuthen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ลาออก 29798 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ใจมั่น MasterPhumphat  jaimun update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29803 ด.ช. เสกสรรค์ พันธุชา MasterSeksan  Panthucha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ลาออก 29807 ด.ช. เอกลักษณ์ แก้ววันนา MasterAkkalak  Kaewwanna update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29831 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ปานาราช MasterMasternattawat  Panarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29832 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สวัสดิผล MasterNATTAWAT  SAWATDLPHOL *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29834 ด.ช. ดิษยนันท์ โสภา MasterDidsayanan  Sopha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29840 ด.ช. วรนน มุ่งหมาย MasterWoranon  Mungmai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29884 ด.ช. สิริณัฐพล จันทะเสน Mastersirinattaphol  Jantasen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29910 ด.ช. ทวีรัชต์ สืบเสระ MasterTaweerach  Suepsera *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29923 ด.ช. ศราวุธ ทิพย์แสง MasterSarawut  Thipseng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29947 ด.ช. เจษฎา นราวงษ์ MasterJetsada  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29963 ด.ช. วีรพงษ์ สวมไธสง MasterWeeraphong  Saumthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29989 ด.ช. ณัฎฐพล ประทุมดี MasterNattaphol  Prathumdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29996 ด.ช. พงศ์อนันต์ พรมรัตน์ MasterPonganan  Promrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30106 ด.ช. เทพรัตน์ บุญทน MasterTheppharat  Bunthon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29814 ด.ญ. ภิรพร หลวงโภชน์ Miss.Phiraporn  Luangpot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29815 ด.ญ. รัญธิดา วงษ์สวัสดิ์ Miss.Runthida  Wongsawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29856 ด.ญ. มยุรา อะโรคา Miss.Mayura  Aroka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29860 ด.ญ. วิชญาดา เหนือผุยผาย Miss.Wichayada  Nueaphuiphai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29896 ด.ญ. พิมรภัส กล้าวิเศษ Miss.Pimlaphat  Glawiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29900 ด.ญ. สโรชา ผะจวบบุญ Miss.Sarocha  Phachuabun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29937 ด.ญ. ยุวดี เย็นปู Miss.Yuwadee  Yenpoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29939 ด.ญ. วิชญาดา เนื้อนิล Miss.Witchayada  Nuenin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29941 ด.ญ. ศิริกาญจน์ แสนสุข Miss.Sirikarn  Saensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29970 ด.ญ. นันทิชา ภาภิรมย์ Miss.Nanticha  Phaphirom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29978 ด.ญ. วิชญาดา คงหา Miss.Wichayada  Kongha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30063 ด.ญ. ไอรดา ศรีไพร Miss.Irada  Sriprai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30077 ด.ญ. จุฑามาศ พันโอดเปี้ย Miss.Jutamas  Panaodpla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30172 ด.ญ. ปาณิสรา ศิริลาภา Miss.Panisara  Sirilapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30210 ด.ญ. นันท์นภัส เพชรสวัสดิ์ Miss.Nannaphat  Pechsawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***