ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

หญิง 18 คน ชาย 25 คน รวม 43 คน  |  ห้องโฮมรูม : 433

ครูที่ปรึกษา : นางพิมพาภร สุวรรณมูล, นายรณกฤต สัมปัญนัง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29257 ด.ช. บรรณวัชร ล้ำเลิศ BANNVAT  LUMLERD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29262 ด.ช. ภาณุพงษ์ สอนเสนา PANUPONG  SONSENA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29297 ด.ช. ธีรศักดิ์ สุขไชย Teerasak  Chukchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29337 ด.ช. ธรนินร์ เพ็งพันธ์ TORANIN  PENGPHAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29338 ด.ช. ธีรเดช ภูสุวรรณ์ Teeradach  Poosuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29385 ด.ช. ภูมิทัศน์ ปาละโค MasterPummitus  PalaCo
7 ปกติ 29390 ด.ช. อภิชัย สุระสร MasterApichai  Surason
8 ปกติ 29391 ด.ช. อภิเชษฐ์ มาลาศรี MasterApichat  Malasri
9 ปกติ 29454 ด.ช. กิตติภพ พวงผกา Kittiphom  Phongphaka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29457 ด.ช. ณัฐพล กันยาโพธิ์ Mr.Nuttapon  Kunyapo
11 ปกติ 29458 ด.ช. ณัฐพล โยธาจันทร์ Nattapon  Yotajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29459 ด.ช. ธนเทพ บรรลือทรัพย์ Tanathep  Banlusrap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29460 ด.ช. ธิติศักดิ์ คำจันทร์ Mr.thitisak  kamjan
14 ปกติ 29462 ด.ช. ปฏิวัติ ศรีสร้อย -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29464 ด.ช. พรหมพิริยะ เตมีนันท์ Promphiriya  Temeenant *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29465 ด.ช. พีรภัทร เพชรสีขาว -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29467 ด.ช. วรากร มีดวง MasterWarakorn  Medwong
18 ปกติ 29468 ด.ช. ศิรวิทย์ ศิริรวง MasterSIRAWIT  SIRIRUANG
19 ปกติ 29469 ด.ช. สิงหา ชาทะศรี sing-ha  chatasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29470 ด.ช. สิทธิชัย ปาวะเค Sitthichai  Pawake *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29471 ด.ช. อธิวัฒน์ เสี่ยงบุญ MasterAthiwat  Siangboon
22 ปกติ 29472 ด.ช. อภิรักษ์ คำพระ Apirak  Kumpha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29575 ด.ช. เขษมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ Mr.-Kasemsak   -suwannarat
24 ปกติ 31171 ด.ช. ศุภชัย รักษาทิวารัตน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31172 ด.ช. วราเทพ รักษาทิวารัตน์ MasterWarathep   Raksatiwarat
26 ปกติ 29195 ด.ญ. ปนัดดา ป่าชนะ punudda  pachana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29196 ด.ญ. ปิยธิดา ธรแสน Miss.Piyathida  Tornsaen
28 ปกติ 29246 ด.ญ. สุธิตรา น้อยพันท้าว MasterSutitra  Noipunthow
29 ปกติ 29270 ด.ญ. ขวัญแก้ว สุภโค Miss.kawnkaiw  supako
30 ปกติ 29325 ด.ญ. รังสิกานต์ ศรีเมืองไพร Miss.Rangsikan  Srimuangprai
31 ปกติ 29355 ด.ญ. ฉัตรลดา ผ่องอุดม chatlada  pongudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29405 ด.ญ. เพิ่มศิริ ยวงมะณี Miss.Poemsiri  Yeungmanee
33 ปกติ 29476 ด.ญ. ชนัญปภัสร์ นางสีคุณ Miss.Chanatpaphat   Nangseekoon
34 ปกติ 29478 น.ส. ดวงกมล คชเศียรสืบ Miss.Duangkamon  Khotchasiarnsuep
35 ปกติ 29482 ด.ญ. ปฐมภรณ์ ลายวันอินทร์ MasterPathomphon  Laiwanin
36 ปกติ 29483 ด.ญ. ปัทมพร แน่นชารี Pattamapron  Nancharee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29487 น.ส. รุ่งทิพยณ์สุดา กลิ่นหอม Miss.Rungthipsuda  Klinhom
38 ปกติ 29490 ด.ญ. สิริรัตน์ ยิ่งยอด Miss.Sirirat  yingyod
39 ปกติ 29492 ด.ญ. อภิญญา ปิมปาตัน MasterApinya  Pimpatan
40 ปกติ 29606 ด.ญ. ภาวดี ช่างกาลนอก Miss.Pavadee  chakannrok
41 ปกติ 29608 ด.ญ. วิชญาดา วรนาม Miss.Wichayada  Woranam
42 ปกติ 29785 ด.ญ. ฐิตา สังเสวี Miss.Thita  Sangsewee
43 ปกติ 31187 ด.ญ. ณัฐธิดา ภารวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***