ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

หญิง 17 คน ชาย 25 คน รวม 42 คน  |  ห้องโฮมรูม : 433

ครูที่ปรึกษา : นางพิมพาภร สุวรรณมูล, นายรณกฤต สัมปัญนัง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29257 ด.ช. บรรณวัชร ล้ำเลิศ BANNVAT  LUMLERD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29262 ด.ช. ภาณุพงษ์ สอนเสนา PANUPONG  SONSENA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29297 ด.ช. ธีรศักดิ์ สุขไชย Teerasak  Chukchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29337 ด.ช. ธรนินร์ เพ็งพันธ์ TORANIN  PENGPHAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29338 ด.ช. ธีรเดช ภูสุวรรณ์ Teeradach  Poosuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29385 ด.ช. ภูมิทัศน์ ปาละโค MasterPummitus  PalaCo
7 ปกติ 29390 ด.ช. อภิชัย สุระสร Apichai  Surason *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29391 ด.ช. อภิเชษฐ์ มาลาศรี -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29454 ด.ช. กิตติภพ พวงผกา Kittiphom  Phongphaka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29457 ด.ช. ณัฐพล กันยาโพธิ์ Nuttapon  Kunyapo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29458 ด.ช. ณัฐพล โยธาจันทร์ Nattapon  Yotajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29459 ด.ช. ธนเทพ บรรลือทรัพย์ Tanathep  Banlusrap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29460 ด.ช. ธิติศักดิ์ คำจันทร์ Mr.thitisak  kamjan
14 ปกติ 29462 ด.ช. ปฏิวัติ ศรีสร้อย -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29464 ด.ช. พรหมพิริยะ เตมีนันท์ Promphiriya  Temeenant *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29465 ด.ช. พีรภัทร เพชรสีขาว -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29467 ด.ช. วรากร มีดวง Warakorn  Medwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29468 ด.ช. ศิรวิทย์ ศิริรวง SIRAWIT  SIRIRUANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29469 ด.ช. สิงหา ชาทะศรี sing-ha  chatasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29470 ด.ช. สิทธิชัย ปาวะเค Sitthichai  Pawake *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29471 ด.ช. อธิวัฒน์ เสี่ยงบุญ Athiwat  Siangboon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29472 ด.ช. อภิรักษ์ คำพระ Apirak  Kumpha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29575 ด.ช. เขษมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ Mr.-Kasemsak   -suwannarat
24 ปกติ 31171 ด.ช. ศุภชัย รักษาทิวารัตน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31172 ด.ช. วราเทพ รักษาทิวารัตน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29195 ด.ญ. ปนัดดา ป่าชนะ punudda  pachana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29196 ด.ญ. ปิยธิดา ธรแสน Miss.Piyathida  Tornsaen
28 ปกติ 29246 ด.ญ. สุธิตรา น้อยพันท้าว Sutitra  Noipunthow *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29270 ด.ญ. ขวัญแก้ว สุภโค kawnkaiw  supako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29325 ด.ญ. รังสิกานต์ ศรีเมืองไพร lagsikan  saimungplai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29355 ด.ญ. ฉัตรลดา ผ่องอุดม chatlada  pongudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29405 ด.ญ. เพิ่มศิริ ยวงมะณี Poemsiri  Yeungmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29476 ด.ญ. ชนัญปภัสร์ นางสีคุณ Miss.Chanatpaphat   Nangseekoon
34 ปกติ 29478 น.ส. ดวงกมล คชเศียรสืบ Miss.Duangkamon  Khotchasiarnsuep
35 ปกติ 29482 ด.ญ. ปฐมภรณ์ ลายวันอินทร์ MasterPathomphon  Laiwanin
36 ปกติ 29483 ด.ญ. ปัทมพร แน่นชารี Pattamapron  Nancharee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29487 น.ส. รุ่งทิพยณ์สุดา กลิ่นหอม Miss.Rungthipsuda  Klinhom
38 ปกติ 29490 ด.ญ. สิริรัตน์ ยิ่งยอด Miss.Sirirat  yingyod
39 ปกติ 29492 ด.ญ. อภิญญา ปิมปาตัน Apinya  Pimpatan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 29606 ด.ญ. ภาวดี ช่างกาลนอก Pavadee  chakannrok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 29608 ด.ญ. วิชญาดา วรนาม Wichayada  Woranam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
42 ปกติ 29785 ด.ญ. ฐิตา สังเสวี Miss.Thita  Sangsewee