ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

หญิง 33 คน ชาย 7 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30028 ด.ช. พีรพัฒน์ มูลพานิช MasterPhiraphat  Moonpanich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30190 ด.ช. ชินภัทร ศรีสมศักดิ์ MasterChinnaphat  Srisomsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30191 ด.ช. ชินวุฒิ ชิณราช Masterchinnawut  chinnarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30197 ด.ช. พันกร ปักกาเวสา MasterPankorn  Phakkawesa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30228 ด.ช. ปธิกร มูลจันทา MasterPathigorn  Muljanta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30229 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ สีสวรรค์ MasterPongsawat  Seesawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30235 ด.ช. ศุภณัฐ อุปภักดี MasterSuphanat  Upaphakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29888 ด.ญ. ใจดี ไชยศิริมงคล Miss.Jaidee  Chaisirimongkol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29903 ด.ญ. อัจฉรา สุวรรณวงศ์ Miss.Atchara  suwannawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30010 ด.ญ. นุชศรา ชะนะศรี Miss.Nussara  Chanasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30022 ด.ญ. อภิญญา โพธิราช Miss.Apinya  Phothirach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30040 ด.ญ. ชนิดา คำภา Miss.Chanida  Kampa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30074 ด.ญ. ขวัญเนตร นานหล้า Miss.Kwannet  Nanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30085 ด.ญ. ทิพวรรณ์ กะตะศิลา Miss.Thippawan  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30089 ด.ญ. น้ำมนต์ แซ่เตียว Miss.Nammon  Saeteaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30092 ด.ญ. พิชชาภา สุนนทราช Miss.Pitchapa  Sunontarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30093 ด.ญ. พิมพ์พิมล ปะนามโก Miss.Phimpimol  Panamko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30121 ด.ญ. กฤตธีรา มาลาหอม Miss.Kritthira  Malahom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30135 ด.ญ. วิภาดา ภาเจริญสุข Miss.Wiphada  Phacharoensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30136 ด.ญ. ศรัณยา สง่าศรี Miss.Saranya  Sangasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30161 ด.ญ. กวินตรา พยังเฆ Miss.Kawintra  Phayangkhe *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30162 ด.ญ. กัญญาพัชร พัฒนนิติศักดิ์ Miss.Kanyaphat  Pattananitisak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30164 ด.ญ. จุฑามณี ไชยศรี Miss.Juthamanee  Chaiyasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30171 ด.ญ. บัณฑิตา ดีเลิศรัมย์ Miss.Banthita  Deelertram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30175 ด.ญ. ภัทรธิดา เพชรสุข Miss.Phattarathida  Phetsook *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30176 ด.ญ. วรัญญา อุ่นคำ Miss.Waranya  Aunkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30183 ด.ญ. อินทิรา ไชยศรี Miss.Intira  Chaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30205 ด.ญ. กัลย์สุดา พรมมิตร Miss.Kansuda  Prommit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30214 ด.ญ. ปุณิกา ตรีมงคล Miss.Punika  Trimongkhon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30216 ด.ญ. มาเลน่า ภรณ์ชนก ลิกเล็กคาซอย Miss.Malena Pornchnok  Litlekalsoey *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30220 ด.ญ. ศิรินภา ดวงแก้ว Mr.Sirinapa  Duangkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30222 ด.ญ. สุธิดา ยะพลหา Miss.Suthida  Yaphonha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30236 ด.ญ. กชกร พลภูเมือง Miss.Kotchakorn  Ponpumuang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30237 ด.ญ. กนกพรรณ เจนกิจพิทักษ์ Miss.Kanokphun  Jenkijpitak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30241 ด.ญ. ขวัญข้าว ยอดเพ็ชร Miss.Kwankao  Yodphet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30248 ด.ญ. ธัญนิชชา รอดเรือง Miss.Thannitcha  Rodruang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30254 ด.ญ. ภรณ์ชนก สมไธสง Miss.Pornchanok  Somtaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30259 ด.ญ. ศิริภัทร์ชญา สกุณี Miss.Siriphatchaya  Sakuni *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30495 ด.ญ. สุปรียภา วิลาชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31933 ด.ญ. ประกายกาญจน์ เสริมสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***