ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หญิง 21 คน ชาย 13 คน รวม 34 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29167 นาย คณาธิป ปริพล MasterKnanathip  preepol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29173 นาย นิติภูมิ สานสุข Mr.Nitiphum  Sansuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29264 นาย วีรภัทร วงษ์ภา MasterVeeraput  Wongpa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29292 นาย คุณาพัฒน์ อันทรินทร์ MasterKunaphat  Antharin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29334 นาย ชนาภัทร ต๊ะประจำ MasterCHANAPHAT  TAPRAJUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29341 นาย บุญยวัฒน์ ปินะเก Mr.Bunyawat  Pinake *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29389 นาย สุวัฒนา ลามัญ Mr.Suwattana  Laman *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29420 นาย ธวัชชัย สีหาบุญนาค Thawatchai  seehaboonnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31858 นาย กิตติพงศ์ เจริญพร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31859 นาย ธนัฐประภัทร สุคำภา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31860 นาย ปวริศร์ รังสิรัชนีกร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31861 นาย ภูริพัฒน์ จันทร์ผิว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31862 นาย วิรัตน์ ภิญญชาติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29203 น.ส. สริตา จุรัมย์ Miss.Salita  Jurum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29274 น.ส. ณัฐธีรา จิณรักษ์ Miss.Natheera  Jinnarak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29282 น.ส. ยุรดา สมนึก Miss.Yurada  Somnuek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29316 น.ส. ณัฐภรณ์ ประมูลจักโก Miss.Nattaporn  Pramunjakko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29317 น.ส. ทิพรดา คำมั่นทูล Miss.Thiprada  Kammuntoon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29356 น.ส. ชุติมา คิดชอบ Miss.Chutima  Kidchop *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29395 น.ส. ชญานันต์ ศรีนวล Miss.Chayanun  Srinuan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29440 น.ส. นภัสรา ทองเย็น Miss.Narintorn  Tongyan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29441 น.ส. เบญจพร อินแป้น Miss.Benjiporn  Ainpaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29491 น.ส. สุภาพร พลนอก Miss.supaporn  pholnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29513 น.ส. กรรณิกา จำปาวะดี Miss.KANNIKA  JUMPAWADEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29562 น.ส. ปณิตา วิริยะ Miss.PANITA  WIRIYA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29602 น.ส. ปณิสรา ขันรักษา Miss.PANISARA  KHANRAKSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29769 น.ส. เปมิกา อองโนนยาง Miss.Pemika  ongnonyang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31863 น.ส. ญารินดา ฝอยทองร่วง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31864 น.ส. ธนัญญา ช่วยสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31865 น.ส. นภัทรศิริทร์ อินธิจักร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31866 น.ส. น้ำฝน ปะสาวะเท    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31867 น.ส. เมษา ดำริห์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31868 น.ส. ศิรภัสสร ทรงพระ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31869 น.ส. อังคณาลักษณ์ บุญปลูก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***