ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10

หญิง 30 คน ชาย 10 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28431 นาย คณิศร คุ้มสุวรรณ Mr.Kanisorn  Koomsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28483 นาย อาทิตย์ ประทุมตรี Mr.Arthit  Prathumtri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28507 นาย กิตติศักดิ์ พิมพ์โพธิชา Mr.KITTIPHAT  PIMPHOTICHA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28510 นาย ชานน อิติบุตตา Mr.Chanol  etibutta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28641 นาย สิรภพ ชัยบัว Mr.Siraphop  Chaibua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28642 นาย อนุภาพ ภาคำเคน Mr.Anuphap  Pakhamken *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28870 นาย เจษฎา ฉลองคุณ Mr.Jetsada   ChalongKhun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29091 นาย พันธมิตร พันมานิมิตร Mr.Pantamit  PHANMANIMIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30563 นาย อติวิชญ์ พลยามา Mr.Atiwich  Pholyama *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30606 นาย ภานุวัฒน์ จันทะนันต์ Mr.Phanuwat  Jantanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28448 น.ส. ชุติมา นาเมือง Miss.Chutima  Namueang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28453 น.ส. ธนิษฐา สระบัว Miss.Thanidtha  Srabua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28503 น.ส. ศิริรัตน์ จันทะคาม Miss.sirirat  chanthakam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28504 น.ส. ศิริลักษณ์ สุวรรณวิจิตร Miss.Siriluck   Suwanwijit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28535 น.ส. ภัทรธิดา จิตสาคร Miss.Phattaratida  Jitsakorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28539 น.ส. ลลิตา พิมพิลา Miss.Lalita  Pimpila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28566 น.ส. จิรนันท์ ทองจันทร์ Miss.JIRANAN  THONGJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28574 น.ส. พรชนก เหมือนทอง Miss.Phornchanok  Mueanthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28576 น.ส. รวิสรา ปุงปอพาน Miss.Rawisara  Poongporpan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28580 ด.ญ. สุชัญญา บุตรลา Miss.Suchanya  Bootla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28603 ด.ญ. จุฬารัตน์ กองเพชร Miss.juIarat  kongpet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28604 น.ส. ชฎาพร เลนคำมี Miss.Chadaporn  Lenkammee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28609 น.ส. ธิตินัดดา ผดาวัน Miss.THITINATDA  PHADAWAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28626 ด.ญ. อรวรินทร์ อระบุตร Miss.0nwarin  Arabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28644 ด.ญ. กัญญาณัฐ ลีปอพาน Miss.KANYANAD  LEEPOPAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28698 น.ส. ลลิตา เดชโกพรม Miss.LALITA  DECHKOPROM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28850 น.ส. จันทนา อัตพล Miss.Juntana  Attaphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28885 น.ส. กนกพิชญ์ มีชำนาญ Miss.Kanokpich   Meechamnan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29147 น.ส. อรวรรณ ชูรัมย์ Miss.Orawarn  Churum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29163 ด.ญ. มนัสนันท์ ลายสุขัง MissMANASSANAN  LAYSUKHANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30519 น.ส. วนิดา สองสี Miss.Wanida  Songsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30557 น.ส. วราพร รัตนดี Miss.Waraporn  Rattanadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30592 น.ส. กาญจนา ยางงาม Miss.Kanjana   Yangngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30593 น.ส. จิตรลดา พะนิจรัมย์ Miss.Jitlada  Panitram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30594 น.ส. ณปภา อาษากิจ Miss.Napapha   Arsakij *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30596 น.ส. ณัฐฐาพร พิมพ์ชาติ Miss.Nattapron  Phimchat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30597 น.ส. ทิชา พัจนา Miss.Ticha  Phatjana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30598 น.ส. ปาณิตา ทัสนา Miss.Panita  Tusana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30625 น.ส. อรจิรา โนนพลกรัง Miss.Onchira   Nonphonkrang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30647 น.ส. ศศิญา ยามดี Miss.Sasiya  Yamdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***