ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

หญิง 29 คน ชาย 11 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28471 นาย นวรินทร์ เชาระกำ Mr.Nawarin  Chaorakam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28473 นาย เปรมชญตว์ เปรมชู Mr.Premchayot  Premchu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28633 นาย ธนกฤต พิมทอง Mr.Thanakit  Pimthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28798 นาย พสุธร ปันปริมเปรม Mr.Pasuthon  Punprimprem *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30510 นาย จักรกฤษณ์ ศรีสิทธิ์ Mr.Chakkonid  Srisit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30514 นาย ศักรินทร์ คำพระ Mr.Sakkarin   Khampra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30543 นาย คัมภีร์ บุราณรมย์ Mr.Khamphee  Buranrom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30545 นาย ธีรโชติ การิโก Mr.Thirachot   Kariko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30589 นาย ธนวัฒน์ ภูมินานอก MasterThanawat  Phumnanok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30591 นาย อภิชาต อ้วนใหญ่ Mr.Aphichat  Ouanyai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30602 นาย กายสิทธิ์ แก้วศิริ Mr.Kaiyasith   Kaewsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28484 น.ส. กนกพร ศรีศิลา Miss.KANOKPON  SRISILA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28505 น.ส. สุดารัตน์ ปันทะ Miss.SUDARAT  PUNTA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28523 น.ส. ขวัญจิรา ฤทธิ์มหา Miss.Kwuanchira   Ritmaha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28569 น.ส. นิธิกานต์ แสนปัดชา Miss.NITIKAN  SANPADSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28579 น.ส. ศรัญญา สุวรรณ Miss.SARANYA  SUVAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28606 น.ส. ณพลักษณ์ บุญมา Miss.Nopphalank   Boonma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28608 น.ส. ธิญาดา อินทร์เคน Miss.Thiyada  Ainken *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ลาออก 28646 น.ส. กัญญารัตน์ อรุณโน Miss.Gunyarat  Aroonno update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28660 น.ส. แพรวา โพธิสาราช MissPraewa  Pothisarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28665 น.ส. สุพัตรา โพธิบุตร Miss.Supatra  Pothipood *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28693 น.ส. ธัญญาภร แสนพลมาตย์ Miss.THANYAPORN  SAENPHOIMAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28736 น.ส. รดามณี สิงบุดดี MissRADAMANEE  SINGBUDDEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28740 น.ส. ศศินา แพงพันตอง Miss.SASINA  PHANGPHUNTONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28780 ด.ญ. ศิริรัตน์ คุณโน Miss.sirirat  khunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28822 น.ส. มิ่งขวัญ กันยายน Miss.MINGKWAN  KANYAYON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28906 ด.ญ. แอนนิต้า สุริยา แบรนแนน MissAnnita Suriya  Brennan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30521 น.ส. สุจิตา คำผือ Miss.Sujita  Khampue *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30534 น.ส. ลลิตา ปาสาวัน Miss.Lalita  Pasawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30535 น.ส. ศุภจิตรา สีสมเพช Miss.Supajitra  Seesomphet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30550 น.ส. ขวัญมณี นามบุญตรี Miss.Kwanmanee   Namboontree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30553 น.ส. นพรัตน์ สุโทวา Miss.Nopparat  Sutowa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30554 ด.ญ. ปวีณา เปกไธสง Miss.Paweena  Pekthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30555 น.ส. พัชรพร อรุณโน Miss.Patcharaporn  Arunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30595 น.ส. ณัฏฐธิดา สุริยะ Miss.Nattatida   Suriya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30608 น.ส. พนิดา บุญพามา Miss.Panida   Bunpama *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30610 น.ส. ศิริวรรณ บุญสุข Miss.Siriwan  Bunsuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30619 น.ส. ธนัณญลักษณ์ สังสีแก้ว Miss.Thananyalak  Sangseekaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30624 ด.ญ. สุภาพร ยวงเดชกล้า Miss.Supaporn  Yangdachkla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30632 น.ส. ชนิการต์ ศรีวงษ์สุข Miss.Chanikan  Sriwongsuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 30636 น.ส. นันทิยา กล่อมบาง Miss.Nanthiya  Klombang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***