ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

หญิง 31 คน ชาย 9 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายศราวุธ ภูมิเขตร์, นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณสม


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27774 นาย จตุรภัทร กลิ่มหอม Mr.JATURAPAT  KINHOM
2 ปกติ 27778 นาย ณัฐวัฒน์ อัปมาเทา Mr.Nattawat  Apamatao
3 ปกติ 27784 นาย ภาณุวัฒน์ พิมพ์ศักดิ์ Mr.PHANUWAT  PHIMSAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27788 นาย วุฒินันต์ นะราช Mr.Wutthinan  Narach
5 ปกติ 27819 นาย ภูเบศวร์ พานา Mr.Phubas  Pana
6 ปกติ 27820 นาย รัชพล มาลัย Mr.Ratchapon  Malai
7 ปกติ 27898 นาย ชนาธิป คลังดงเค็ง Mr.CHANATHIP  KLANGDONGKHENG
8 ปกติ 28215 ด.ช. กิตติศักดิ์ ปัญญา Mr.Kittisak  Panya
9 ปกติ 28224 นาย วงศธร คำดำ Mr.Wongsathorn  Khamdam
10 ปกติ 27790 น.ส. กชกร นะราวงษ์ Miss.KOCHAKORN  NARAWONG
11 ปกติ 27793 น.ส. กาญจนา พันศรีภูมิ Miss.Kanjana  Pansriphum
12 ปกติ 27800 น.ส. พิมพาทอง พิมเสน Miss.Pimpathong  Pimsen
13 ปกติ 27801 น.ส. ฟ้าใส แสนดี Miss.Fasai  Saendi
14 ปกติ 27807 น.ส. ศิริรัฐ ข่าขันมณี Miss.Sirirat  KhaKhanmanee
15 ปกติ 27808 น.ส. สาริณี ทุมโนน้อย Miss.SARINI  THUMNONOI
16 ปกติ 27813 น.ส. อิสริยาภรณ์ ขันชมภู Miss.AIsariyaporn  kanchumphoo
17 ปกติ 27833 น.ส. นันทิยา อะนนท์ Miss.NANTIYA  ANON
18 ปกติ 27834 น.ส. นุตประวีณ์ บุราณรมย์ Miss.Nutprawee  Buranrom
19 ปกติ 27839 น.ส. พลอยปภัส สามสี Miss.Ploypapat  Samsee
20 ปกติ 27842 น.ส. ภัทรสุดา กะตะศิลา Miss.phattarasuda  katasila
21 ปกติ 27844 น.ส. รัชตากร สีละออง Miss.Ratchtakorn  Seelaong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27846 น.ส. วรรณวิภา กาสาน Miss.Wanwipa  Kasan
23 ปกติ 27848 น.ส. ศรัญญา ตรีวิเศษ Miss.Saranya  Treewiset
24 ปกติ 27880 น.ส. ฌมินดา ยางคำ Miss.chaminda  yangkham
25 ปกติ 27884 น.ส. ลลิดา ดีมาก Miss.LALIDA  DEEMAK
26 ปกติ 27921 น.ส. ปนัดดา มีมาก Miss.panatda  mimak
27 ปกติ 27949 น.ส. กัญญาณัฐ ดวงเงิน Miss.Kanyanat  Duangngoen
28 ปกติ 27961 น.ส. ปาลิตา หาญคำ Miss.Palita  Hankham
29 ปกติ 27967 น.ส. วันวิสา คูณหัวโทน Miss.WANVISA  KHUNHUATONE
30 ปกติ 27970 น.ส. อชิรญาณ์ อันทานัง Miss.ACHIRAYA  ANTANANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 27998 น.ส. ชญาภา พงษ์หนองพอก Miss.CHAYAPA  PHONGNONGPOG
32 ปกติ 28233 น.ส. กชกร สมนึก Miss.Kotchakorn  Somnuek
33 ปกติ 28234 น.ส. เกศกนก จันทคราม Miss.Ketkanok  Chanthakram
34 ปกติ 28383 น.ส. อารียา บุตรพรหม Miss.ARREEYA  BUTPHROM
35 ปกติ 29042 น.ส. สรีรัน ปะนิทานะโต Miss.sariran  panitanato
36 ปกติ 30440 น.ส. ขวัญสิริวรรณ ปักษา Miss.Kwansiriwan  Paksa
37 ปกติ 30441 น.ส. จีรานันท์ ปัญญาดี Miss.Jeeranan  Phanyadee
38 ปกติ 30443 น.ส. ธิดารัตน์ สุปินชมภู Miss.Thidarat  Supinchomphu
39 ปกติ 30486 น.ส. กานต์ยกร หน่อสีดา MissKanyakon  Nosida *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30491 น.ส. บารมี กุดหินนอก Miss.Baramee   Koodhinnok