ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13

หญิง 18 คน ชาย 18 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 217

ครูที่ปรึกษา : นายมังกร ถามูลเลศ, นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31124 ด.ช. กฤตนัน สิริภาณุภาส MasterKrittanan  Siriphanuphas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31125 ด.ช. กวินภพ อินทริง MasterKawinphob  Intaring
3 ปกติ 31126 ด.ช. กิตติเดช อ่อนกูล MasterKittidech  Onkul
4 ปกติ 31127 ด.ช. เกศฎา ศรีเลิศ MasterKetsada  Seeloed
5 ปกติ 31128 ด.ช. เจษฎา เกี้ยงแสนเมือง MasterJetsada  Kiangsaenmaueng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31129 ด.ช. ชัชชัย ดรรักษา MasterChatchai  Donraksa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31130 ด.ช. ชัยนันท์ มณีวรรณ์ MasterChaiyanan  Maneewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31131 ด.ช. ชิณณวรรธน์ บัวลอย MasterCHINNAWAT  BUALOI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31132 ด.ช. ณัฐกร ยุ่งทอง MasterNatthakorn  Yungtong
10 ปกติ 31133 ด.ช. ธนดล ศรีอ่อนหล้า MasterThanadol  Srionlar
11 ปกติ 31134 ด.ช. นพเมศฐ์ ตันติอมรรัตน์ MasterNoppamet  Tantiamonrat
12 ปกติ 31135 ด.ช. ปุณณพัฒน์ สีมายา MasterPhunnaput  Seemaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31136 ด.ช. ภาณุพงศ์ ปาละโค MasterPhanuphong  Palakho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31137 ด.ช. ภูวิศ พุทไธสง MasterPhuvit  Putthaisong
15 ปกติ 31138 ด.ช. ยศสรัล วัดวงค์ษา MasterYotsarul  Wadwongsa
16 ปกติ 31139 ด.ช. รวิภาส ศิริ MasterRawiphas  Siri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31140 ด.ช. สวัชกร เอี่ยมพิจิตร MasterSawatchakorn  Aiempijit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31141 ด.ช. อิศรา เสพสุข MasterIsara  Sapesuk
19 ปกติ 31142 ด.ญ. กรรณิการ์ จันสิงโท Miss.Karnnika  Jansingtho
20 ปกติ 31143 ด.ญ. กัญญาณัฐ จำเดิม Miss.Kanyanat   Jamberm
21 ปกติ 31144 ด.ญ. จิระนันทน์ พูนวิเชียร Miss.Jiranun  Poonvichien
22 ปกติ 31145 ด.ญ. ฐิติวรดา ห่านคำวงษ์ Miss.Thitiworada  Hankhamwong
23 ปกติ 31146 ด.ญ. ณัฐณิชา แสนสุข MissNatnicha  Saensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31147 ด.ญ. ณิชาภัทร ศรีโคตร Miss.Nichaphat  Srikhot
25 ปกติ 31148 ด.ญ. ดาปนีย์ ดงดินอ่อน Miss.Dapanee  Dongdin-on
26 ปกติ 31149 ด.ญ. ธมนวรรณ สถิตสราญรมย์ Miss.Thamonwan  Sathitsaranrom
27 ปกติ 31150 ด.ญ. ปรียาภัทร พิริยะวิไล Miss.Preeyaphat  Piriyawilai
28 ปกติ 31151 ด.ญ. ปิยากร ลี้ศิริจรรยากุล MissPiyakorn  Leesirijunyakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31152 ด.ญ. ปุณญาภรณ์ กิจสวน MissPhunyaphon  Kijsuan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31153 ด.ญ. พรกมล ดั่งเกษี Miss.Pornkamon  Dungkesee
31 ปกติ 31154 ด.ญ. พิชามญธุ์ ทุมลา Miss.Pichamon  Thumla
32 ปกติ 31155 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ชัยชนะวงศ์ Miss.Pittayaphon  Chaichanawong
33 ปกติ 31156 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ ยอดสนิท Miss.Pimkwan  Yodsanit
34 ปกติ 31157 ด.ญ. พิมพ์นารา สิรปัญญานันท์ Miss.Phimnara  Sirapanyanun
35 ปกติ 31158 ด.ญ. วณิดา คีรีผา Miss.Wanida  Keereepha
36 ปกติ 31159 ด.ญ. อภิลาวัณย์ จันทแก้ว Miss.Aphilawan  Chanthakaeo